100% Italian selected by Zero-Z design

zaterdag 17 april 2021

NAGALM
De belangrijkste veroorzaker van de akoestische problemen waar wij mee te maken krijgen is het probleem van de (na)galm van de menselijke spraak. Nagalm wordt ookwel reverberatie genoemd en het betreft de terugkaatsing van geluid. Nagalm dient niet verward te worden met echo. Nagalm onderscheid zich van echo doordat bij echo het originele en het vertraagde geluid duidelijk van elkaar te onderscheiden zijn. Bij nagalm echter is de vertraging zo gering dat hiervan geen sprake is.

Nagalmtijd
De (na)galmtijd is de tijd (gemeten in seconden) dat een
geluidverschijnsel in een ruimte nog hoorbaar
is als de geluidsbron reeds gestopt is. De snelheid
van geluid is ± 340 m/s. We onderscheiden early
en late reflections afhankelijk van het moment
van weerkaatsing. 

Absorbtiecoëfficiënt
De absorbtiecoëfficiënt is een waarde voor de
hoeveelheid geluid die door het oppervlak van
een object niet wordt teruggekaatst als aandeel
van de totale hoeveelheid geluid waaraan dat oppervlak
is blootgesteld. De waarde ligt altijd tussen 0 (als al het geluid
wordt gereflecteerd) en 1 (als al het geluid wordt geabsorbeerd). In de
praktijk worden die uitersten niet bereikt, geluid wordt altijd gedeeltelijk teruggekaatst als het tijdens zijn verspreiding door de lucht een oppervlak van een vast object treft. Het is een eigenschap van het materiaal waarvan het oppervlak is gemaakt. In het algemeen hebben harde materialen zoals glas, staal en beton een lage absorptiecoëfficiënt (dus ze kaatsen veel geluid terug) en zachte materialen zoals wol, dons en rubber een hoge (ze kaatsen minder geluid terug). Anders gezegd, hoe minder een materiaal meeveert, of indeukt en terugveert, als het door de geluidsdruk die de lucht uitoefent wordt getroffen, hoe meer geluid het terugkaatst. De absorbtiecoëfficiënt wordt uitgedrukt in Alpha-W. Absorberende materialen kunnen worden geclassificeerd in vijf absorbtieklassen A t/m E. Het absorberende vermogen van de Snowsound® panelen is uitvoerig gestest en heeft de hoogste waardering verkregen: Klasse A.

Geluid
Geluid is eenvoudig uit te drukken als trillende lucht. Veel geluidbronnen zijn allesbehalve continu. Spraak, muziek e.d. zijn veeleer een opeenvolging van pulsachtige geluiden en de geluidstrekte varieert steeds. Sterke nagalm kan de spraakverstaanbaarheid ernstig verstoren lopende spraak bevat wel vijf of meer klanken per seconde. De spreker kan dus al een aantal lettergrepen verder zijn terwijl de eerdere klanken nog in de ruimte naklinken.

Frekwenties
Het geluid heeft verschillende frekwenties. De laagste frekwentie die het menselijk gehoor kan waarnemen is ongeveer 20Hz;
 
 
 
 
 
 
 
 
 
63 Hz
125
250
500
1000
2000
4000
8000
16000

de hoogste frekwentie is 20.000Hz. Voor spraak is het gebied rond 500, 1000 en 2000Hz het belangrijkste. De sterkte van het geluid wordt uitgedrukt in decibel. Hier boven wordt een aantal frekwenties gedemonstreerd, beginnend bij 63Hz oplopend met factor 2 tot 16.000Hz. De demonstratie is uiteraard afhankelijk van de kwaliteit van de computerluidspreker. Met name de lage frekwenties vereisen een groot formaat luidspreker. De meeste PC boxjes zijn te klein en het geluid ontaardt dan in gerommel. Een koptelefoon is dan wellicht handiger.

Absorbtie met Snowsound
De oplossing voor het verkorten van de nagalmtijd is het toepassen van Snowsound® panelen. De panelen halen het hoogste absorbtie niveau bij de frekwenties waar de nagalm van de menselijke spraak het meest hinderlijk is. Zoals in de grafiek te zien is, is de absorbtie tussen 500Hz en 2000Hz zeer goed. De panelen zijn leverbaar in verschillende vormen en kunnen op verschillende manieren worden gemonteerd. Wij maken graag vrijblijvend voor u een calculatie met advies over het aantal toe te passen panelen voor uw specifieke situatie. Hiervoor hebben wij wel een aantal gegevens van u nodig omtrent de betreffende ruimte.
Klik hier voor het aanvraagformulier

video simulatie waarin het absorberende
effect van Snowsound® wordt nagebootst
zijkant (stijf)   lage dh   midel dh   lage dh   polyester bekleding 
De Snowsound® panelen verkrijgen de hoogwaardige akoestische eigenschappen dankzij de combinatie van een polyester vulling met verschillende dichtheden (dh). Dit zorgt voor een selectieve absorbtie van verschillende frekwenties hetgeen de akoestiek in de ruimte waarin de panelen zijn toegepast optimaliseerd.

 

Contact met Zero-Z design

  
     

Inschrijven nieuwsbrief

Vul uw e-mailadres in voor ontvangst van onze nieuwsbrief.