100% Italian selected by Zero-Z design

woensdag 16 oktober 2019

Aanvraag meting

Wilt u exact in kaart gebracht hebben wat de nagalmtijd is in een bepaalde ruimte dan kunnen wij hiervoor een meting laten verrichten door een gespecialiseerd buro. In de meeste gevallen kunnen we echter volstaan met inventarisatie van de klachten ter plaatse. Daarbij is het ook mogelijk om tests uit te voeren met een aantal akoestische panelen. Hierbij kunnen we een "voor" en "na" situatie nabootsen waarbij de akoestische werking hoorbaar wordt aangetoond.


voor zonder Snowsound®                           na met Snowsound® panelen

Wetgeving lawaai op de arbeidsplaats
De regelgeving in Nederland volgt de Europese richtlijnen op het gebied van arbeidsomstandigheden in het algemeen en van schadelijk geluid op het werk in het bijzonder. De regelgeving vereist een gestructureerde aanpak van het probleem van schadelijk geluid door de werkgever, die daarbij geacht wordt samen te werken met zijn werknemers. In de meeste gevallen zijn de akoestische problemen waar wij mee te maken krijgen niet noodzakelijk toestbaar aan geluidregelgeving. In voorkomende gevallen kunnen we hier echter wel in adviseren in samenwerking met een extern ingenieursbureau gespecialiseerd in akoestisch onderzoek. 

Nagalmtijdmeting met ruisbron
De akoestische waarde van onze Snowsound® panelen zijn uitvoerig getest onder andere in een reverberation room, vrij vertaald een nagalmkamer.In de praktijk kunnen we dergelijke metingen ook op lokatie uitvoeren. Met behulp van een ruisbron of een pistoolschot meten we de afname van het geluid in een ruimte waaruit de nagalmtijd kan worden afgeleid.

 

Op onze speciale pagina over nagalm vindt u uitvoerige informatie hieromtrent. Hier alvast de belangrijkste begrippen:

 • Nagalm wordt ook wel reverberatie genoemd en het betreft de terugkaatsing van geluid.
 • de (na)galmtijd is de tijd (gemeten in seconden) dat een geluidverschijnsel in een ruimte nog hoorbaar is als de geluidsbron reeds gestopt is.
 • De absorbtiecoëfficient is een waarde voor de hoeveelheid geluid die door het oppervlak van een object niet wordt teruggekaatst als aandeel van de totale hoeveelheid geluid waaraan dat oppervlak is blootgesteld.
 

reverberation room                                                                                                                                           ruisbron

Zelf metingen verrichten
U kunt zelf ook eenvoudig metingen verrichten met een compacte handmeter of met behulp van aan app op uw mobiele telefoon. U kunt de geluidmeter bij ons bestellen en de app is te downloaden in de appstore.

 

Met deze handzame geluidsmeter kunt het minimale, maximale en continue geluidsniveau bepalen. De meter is bedoeld voor eenvoudige indicatieve metingen

 • Niveaubereik: 35 tot 130 dB
 • Nauwkeurigheid: ± 3,5 dB (ref 94 dB bij 1 kHz)
 • Frequentiebereik: 31,5 Hz tot 8 kHz
 • Frequentieweging: A
 • Type batterij: 9V-batterij
 • Bedrijfstemperatuur: 0 ° C tot 40 ° C (<80% RH)
 • Afmetingen: 128 x 51 x 32 mm (HxBxD)
 • Gewicht: 131g
   

Met dBmusic kun je niet alleen het geluidniveau meten in dB(A) en dB(C), maar ook bepalen welk spectrum de muziek heeft. dBmusic beoordeeld de lage frequenties (bastonen) en vergelijkt deze met vijf standaardspectra:

 • Restaurant
 • Café (pop)
 • Club
 • House
 • Ultra bass

De werking van dBmusic is getest en gekalibreerd in een akoestisch laboratorium voor de iPhone 4/4s, 5/5s en de iPad2.

  klik hier om een meting aan te vragen

Contact met Zero-Z design

  
     

Inschrijven nieuwsbrief

Vul uw e-mailadres in voor ontvangst van onze nieuwsbrief.